TELETHON 2008 a Termini Imerese

TELETHON-2008-A-TERMINI-IMERESETELETHON-2008-A-TERMINI-IMERESE