Resoconto del Dott. Aurelio Pravata’ dopo quatro mesi dall’inizio Emergenza Covi-19.