Backstage Corteo Storico: Euroform Termini partecipa all’Infiorata Termitana